Historia

We wrześniu 1992 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Gminy Bolimów utworzono Liceum Ekonomiczne w Bolimowie. Od 1992-09-01 do 1994-08-31 szkoła była filią ZSZ Nr 3 w Skierniewicach.Od 1 września 1994 roku jest samodzielną placówką oświatową. Pierwszym kierownikiem filii, a później dyrektorem szkoły była pani mgr Elżbieta Staszewska (w latach 1992-1998), następnie mgr inż. Mariusz Wiśniewski (1998-2004) oraz pani mgr Mirosława Zakrzewska-Wiosetek (2004-2011). Obecnie funkcję dyrektora pełni Dorota Dziekanowska.

W pierwszym roku swego istnienia lekcje odbywały się w szkole podstawowej, w Bolimowie. Liceum nie posiadało jeszcze własnego obiektu, który był w budowie. W roku szkolnym 1993/94 zajęcia lekcyjne prowadzono już w nowym, jeszcze w pełni nie wykończonym budynku. Szkoła zainicjowała kształcenie w dwóch oddziałach o specjalności:

  • finanse i rachunkowość
  • rachunkowość i rynek rolny

Fragment artykułu jaki ukazał się w pierwszym miesiącu funkcjonowania szkoły:
Rozmowa z kierowniczka filii Liceum Ekonomicznego w Bolimowie - Elżbietą Staszewską.

Red: Od września rozpoczęła w Bolimowie działalność szkoła średnia - Liceum Ekonomiczne (jako filia LE w Skierniewicach). Proszę o kilka szczegółów na temat nowej placówki. 
Elżbieta Staszewska: - Mamy na początek, dwie klasy pierwsze i 40 uczniów rekrutujących się z terenu gminy Bolimów, ze Skierniewic oraz okolic Żyrardowa i Łowicza. Szkoła ma profil ekonomiczny o 2 specjalnościach: (...). Kierunek nauki uczniowie obierają sobie po II roku nauki. Liceum mieści się - na zasadzie sublokatora - w budynku Szkoły Podstawowej im. Dąbrowskiego, gdzie zajmujemy 2 sale lekcyjne. Władze gminy szykują już dla nas 1 pomieszczenie w UG, gdzie będzie urządzona pracownia komputerowa, 10 komputerów już czeka. Niebawem pojawią się stoliki i można będzie prowadzić naukę przedmiotu "komputeryzacja prac biurowych". Mamy poza tym 17 maszyn do pisania, na których uczniowie już pracują.

Red: - Jak czuje się LE i licealiści w szkole podstawowej? 
E.S.: - Tak, jak może czuć się dodatkowy lokator. Przyjęto nas jednak bardzo życzliwie udostępniając wszystko co było możliwe w zakresie wyposażenia podstawowego i pomieszczeń. (...)Perspektywy - myślę - będą lepsze, bowiem za oknem już widać budowę dodatkowego skrzydła budynku, które zajmie liceum. Zalano już fundamenty, a na koniec br. realizatorzy zapewniają gotowy stan surowy obiektu. We wrześniu 1993 roku ma być przygotowany parter. Całość składać się będzie z 8 pomieszczeń.

Red: - Liceum funkcjonuje w gminie już nieco ponad miesiąc. Czy w tym czasie pojawiły się jakieś problemy przeszkadzające lub dezorganizujące pracę i naukę? 
E.S.: - Jeśli chodzi np. o kadrę pedagogiczną - żadnych problemów nie było. (...) Na początku kłopoty z dojazdem do szkoły mieli nasi uczniowie, ale i te minęły. PKS wprowadził bowiem dodatkowy kurs (...) Mając dwie klasy, innych problemów w zasadzie nie spotykamy. Młodzież ma na razie gdzie się uczyć, a jak pojawi się wyposażenie sal i pracowni - o czym zapewnia kuratorium - będzie jeszcze lepiej. (...) Staramy się po prostu radzić sobie w miarę skromnych możliwości. 
Red: - Dziękuję.


W obecności Szanownych gości Wojewody Skierniewickiego Pana Andrzeja Charzewskiego, Pani Kurator Aldony Lipskiej, Wójta Gminy Bolimów Pana Andrzeja Jagury, nauczycieli rodziców i uczniów dnia 1 września 1994 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, jako samodzielnej placówki oświatowej. 
Wraz z rozbudową szkoły wzrastała liczba oddziałów.